Zoeken

   >>

Inloggen

   >>
 Wachtwoord onthouden?
wachtwoord aanvragen

Neem contact op

Telefoon : 0523 233 577
Fax : 0523 232 457

Home
Transport
Handel
Mesthandel
Vacatures
Links
Contact

  Taal keuze:

  Nederlands   Deutsch

Mestverwerking

Met ingang van 2014 is het voor landbouwers met te weinig of zonder eigen land wettelijk verplicht om een percentage van de geproduceerde mest te verwerken.

Voor 2015 zijn de percentages vastgesteld op 10, 30 en 50%.
Dit is afhankelijk van de regio waar het bedrijf gevestigd is.
Wilt u weten in welke regio uw bedrijf valt klik dan hier.

VDM (Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen)
Indien mest vanaf uw bedrijf kan worden afgevoerd met opmerkingscode 61 op het vervoersbewijs dan geldt dit als mestverwerking.
Dit is mogelijk als de mest rechtstreeks naar een mestverbrandingsinstallatie gaat of voor directe export naar het buitenland. Aan export zijn vaak voorwaarden verbonden.

VVO (Vervangende VerwerkingsOvereenkomst)
Indien de mest van uw bedrijf niet geschikt is voor export of verbranding dan bestaat de mogelijkheid om met collega landbouwers een VVO af te sluiten. Voorwaarde is dat de collega landbouwer meer mest heeft verwerkt van wettelijk is bepaald.
Salomons bemiddeld tussen deze landbouwers om tot een VVO te komen.

DPO/3PO (Drie PartijenOvereenkomst)
Als bijvoorbeeld uw drijfmest naar een vergistinginstallatie gaat waar een exportwaardig product vrijkomt (Digestaat) dan bestaat er een mogelijkheid om een 3PO tot stand te brengen.
Salomons heeft diverse mogelijkheden om bij te dragen tot een Drie PartijenOvereenkost.

Neem met ons op:
+31 (0) 523 233 577


 

Aangeboden

- Turfstrooisel (nieuw)
- Stro (tarwe) gr pakken
- Geitenmest vast code 61
- meer aanbod...

Gevraagd

- Geitenmest vast code 61
- biologische geitenmest
- houtsnippers
- meer vraag...
Nieuws:   
                           
  Geschiedenis
  Werkgebied
  Planning
  Downloads
  Het bedrijf
  Energie
  Pluimveemest
  Varkensmest
  Eendenmest
  Geitenmest
  Konijnenmest
  Mestverwerking
  Het bedrijf
  Groen-compost
  Turfstrooisel
  Laco-compost
  Koe compost
  Recro compost
  Opzak compost
  Bermgras
  Boomschors
  Houtchips
  Zeefoverloop
  Vraag en aanbod
  Analyses